Acte Firme Gorj

Actualizare date personale

Firma ta in cel mai scurt timp

Evoluția în timp a activității unei firme conduce implicit și modificări ale datelor inițiale de identificare ale reprezentanților legali, titularilor, asociaților sau al persoanelor cu rol de administrator.


Dacă vă aflați într-o astfel de situație, este necesară actualizarea noilor date de identificare la ONRC, prin parcurgerea unei proceduri de înregistrare a mențiunilor și prin depunerea unui dosar la Registrul Comerțului care trebuie să conțină următoarele documente:

  • Actul doveditor privind schimbarea datelor de identificare (carte de idnetitate), în copie, care poate fi, după caz, certificatul de căsătorie, hotărârea judecătorească definitivă de divorţ sau de schimbare a numelui ș.a.
  • Împuternicire specială (în formă autentică),notarială sau avocaţială sau delegaţie pentru persoana desemnată să îndeplinească pentru societate formalităţile legale privind depunerea documentelor;


Actele de mai sus pot fi depuse de solicitant direct la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată societatea, dar dacă doriți să evitați birocrația de la ghișeele ONRC, precum și drumurile până la sediul registrului, atunci se recomandă depunerea documentelor prin delegat împuternicit.


Durata de realizare a lucrării la ONRC este de aproximativ 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dar aceasta se poate prelungi dacă referentul responsabil de dosar solicită clarificări sau corecții.