Acte Firme Gorj

Infiintare PFA

Firma ta in cel mai scurt timp

Persoana Fizica Autorizata ( PFA ) este persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca ( art.2 lit.i din O.U.G. nr.44/2008 ).

 

Pot desfasura activitati economice ca PFA persoanele fizice care:

 • au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea  pentru desfasurarea de activitati economice conform art.4 lit.a)  si  b) si al reprezentantului intreprinderii;

 • familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii individuale;

 • nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;

 • au un sediu profesional declarat conform;

 • declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionsre prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

 

TARIFE LA REGISTRUL COMERTULUI

 • 0 lei – rezervarea denumirii PFA
 • 0 lei – taxa de inregistrare in registrul comertului a PFA

 

SERVICIILE NOASTRE LA INFIINTAREA FIRMEI

 • -Redactarea contractului pentru sediul profesional

 • -Intocmirea declaratiei Model 2

 • -Intocmirea cererii

 • -Consultanta juridica

 • -Intocmirea dosarului