Acte Firme Gorj

Infiintare SRL/SRL-D

Firma ta in cel mai scurt timp

Infiintare SRL

Infiintarea unei firme – SRL este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate.

 

Numarul maxim al asociatilor societatii cu raspundere limitata este de 50 de asociati (art. 12 din Legea nr. 31/1990).

 

Cota de impozitare pentru SRL

cota de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel putin un salariat.

 • cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici macar un salariat;

 

Regimul TVA

 • In ceea ce priveste regimul TVA firmele noi nu pot opta de la inmatricularea in registrul comertului pentru a deveni platitor de TVA.

 

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

 • 122 lei – taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea IV-a a Extrasului rezolutiei persoanei desemnate
 • 61 lei – taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea IV-a, pentru fiecare asociat/administrator adaugat suplimentar
 • 0 lei – rezervarea denumirii firmei

 

SERVICIILE NOASTRE LA INFIINTAREA FIRMEI

  • Redactarea actului constitutiv

  • Redactarea contractului pentru sediul social

  • Completarea tuturor formularelor

  • Consultanta gratuita

  • Intocmirea dosarului

  • Depunerea dosarului la registrul comertului (doar pe baza de procura)

  • Ridicarea actelor (doar pe baza de procura)

Infiintare SRL-D

Societatea cu raspundere limitata debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridica a societatilor comerciale aparut de curand. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011.

 

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate juridică deplină de exerciţiu;

 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;

 • înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legiisocietăților nr. 31/1990;

 • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

 

SRL-D are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

 

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

 • 0 lei – taxa de rezervare a denumirii firmei
 • 0 lei – taxa de inmatriculare in registrul comertului

 

SERVICIILE NOASTRE LA INFIINTAREA FIRMEI

 • Redactarea actului constitutiv

 • Redactarea contractului pentru sediul social

 • Completarea tuturor formularelor

 • Consultanta gratuita

 • Intocmirea dosarului

 • Depunerea dosarului la registrul comertului (doar pe baza de procura)

 • Ridicarea actelor (doar pe baza de procura)