Acte Firme Gorj

Eliberare certificate constatatoare

Firma ta in cel mai scurt timp

Certificatul constatator este acel document care prezintă starea la zi a unei societăţi şi cuprinde informaţiile esenţiale despre activitatea firmei şi persoanele care o conduc.


Certificatul constatator reprezintă acel document care prezintă starea la zi a unei firme şi care cuprinde informaţii de natură statutară sau financiară, precum şi date despre domeniul de activitate al companiei sau despre asociaţi, administratori ori cenzori.

Certificatul constatator are rolul de a intermedia relaţia dintre companie şi instituţiile publice sau alte entităţi, fiind un document esenţial în cazul participării la licitaţii, solicitării de credite bancare ori în faţa instanţelor judecătoreşti. Concret, certificatul constatator, cel care demonstrează practic legitimitatea societăţii, cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
 • administratorii/membrii consiliului de administraţie şi directorii (în sistemul unitar)/membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.