Acte Firme Gorj

Prelungire valabilitate sedii

Firma ta in cel mai scurt timp

prelungire valabilitate sedii

La expirarea valabilității sediului social sau al unui punct de lucru / sediu secundar în care un agent economic își desfășoară activitatea este necesară depunerea unui dosar la Registrul Comerțului din județul unde este înregistrat sediul social al societății, dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cerere tip de depunere și/sau menționare acte;
 • Contractul sau actul adițional la contractul inițial de închiriere/comodat sau documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului utilizat cu titlu de sediu social /punct de lucru /sediu secundar;
  sau
 • Contractul de inchiriere/de comodat redactat pentru prelungirea valabilității spațiului utilizat cu titlu de punct de lucru/sediu secundar, însoțit și de o copie după actele ce fac dovada proprietății spațiului;
 • Împuternicire specială (în formă autentică), notarială sau avocaţială sau delegaţie pentru persoana desemnată să îndeplinească pentru societate formalităţile legale privind depunerea documentelor;
  Formularul tip privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

Dosarul cu actele pentru prelungirea valabilității sediului social sau al unui punct de lucru /sediu secundar se poate depune la Registrul Comerțului începând cu prima zi de la care produce efecte noul act de închiriere/comodat pentru spațiu, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care curge valabilitatea noului act.


Chiar dacă un punct de lucru/sediu secundar a fost deja înregistrat la ONRC, contribuabilii sunt obligati sa declare organului fiscal competent din subordinea ANAF, in termen de 30 de zile de la eliberarea documentelor de către ONRC, prelungirea valabilității punctului de lucru/sediului secundar.

PRELUNGIRE VALABILITATE SEDIU SOCIAL ȘI/SAU SEDIU SECUNDAR (PUNCT DE LUCRU)

La expirarea valabilității sediului social sau al unui punct de lucru / sediu secundar în care un agent economic își desfășoară activitatea este necesară depunerea unui dosar la Registrul Comerțului din județul unde este înregistrat sediul social al societății, dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cerere tip de depunere și/sau menționare acte;
 • Contractul sau actul adițional la contractul inițial de închiriere/comodat sau documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului utilizat cu titlu de sediu social /punct de lucru /sediu secundar;
  sau
 • Contractul de inchiriere/de comodat redactat pentru prelungirea valabilității spațiului utilizat cu titlu de punct de lucru/sediu secundar, însoțit și de o copie după actele ce fac dovada proprietății spațiului;
 • Împuternicire specială (în formă autentică), notarială sau avocaţială sau delegaţie pentru persoana desemnată să îndeplinească pentru societate formalităţile legale privind depunerea documentelor;
 • Formularul tip privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

Dosarul cu actele pentru prelungirea valabilității sediului social sau al unui punct de lucru /sediu secundar se poate depune la Registrul Comerțului începând cu prima zi de la care produce efecte noul act de închiriere/comodat pentru spațiu, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care curge valabilitatea noului act.


Chiar dacă un punct de lucru/sediu secundar a fost deja înregistrat la ONRC, contribuabilii sunt obligati sa declare organului fiscal competent din subordinea ANAF, in termen de 30 de zile de la eliberarea documentelor de către ONRC, prelungirea valabilității punctului de lucru/sediului secundar.