Acte Firme Gorj

Schimbare administrator firma

Firma ta in cel mai scurt timp

Administratorul unei firme poate fi persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata in firma, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu drepturile si restricţiile mentionate în actul constitutiv.

 

De asemenea, Codul Comercial, Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată şi Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată precizează cele mai importante responsabilităţi ale unei persoane care îndeplineşte această funcţie în cadrul unei firme.

 

Conform prevederilor legale din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată, administratorii au următoarele obligaţii:

 

 • să preia şi să păstreze toate actele oficiale privind înfiinţarea firmei;
 • să îndeplinească şi să monitorizeze operaţiunile juridice legate de înfiinţarea firmei;
 • să administreze operaţiunile legale de încadrare în muncă a tuturor angajaţilor (fişa de protecţie şi PSI, medicină muncii etc.);
 • să depună semnăturile (semnătura asociaţilor/ administratorului) la oficiul Registrului Comerţului. Semnătura în registru poate fi înlocuită de semnătura legalizată de un notar public;
 • să verifice vărsămintele datorate de asociaţii firmei;
 • să administreze procedurile juridice legate de realizarea obiectului de activitate ai societăţii comerciale;
 • să stabilească şi să verifice programul de lucru;
 • să gestioneze bunurile societăţii comerciale şi să verifica stocurile firmei;
 • să ţină şi să verifice registrele solicitate de autorităţile competente conform legislaţiei contabile;
 • să participe la şedinţele organizate de fondatorii firmei;
 • să îndeplinească toate angajamentele prestabilite în Actul Constitutiv al firmei; să îndeplinească toate îndatoririle prestabilite de prevederile legislative;
 • să realizeze deciziile fondatorilor firmei;
 • să realizeze bilanţul firmei precum şi contul de beneficii şi pierderi al societăţii

 

Administratorii au obligaţia să asigura achitarea dividendelor şi repartizarea beneficiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

TARIFE la REGISTRUL COMERTULUI

 • 61 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial a notificarii privind depunerea Actului Constitutiv Actualizat la registrul comertului;
 • 61 sau 122 sau 183 sau 244 sau etc. taxa de publicare in Monitorul Oficial a actului modificator (depinde de nr. de caractere al actului modificator);

 

SERVICII OFERITE DE NOI

 • completarea cererii catre ANAF;
 • redactarea actului constitutiv actualizat;
 • redactarea contractului pentru noul sediu social;
 • Hotararea AGA
 • completarea cererii de inregistrare
 • completarea declaratiei model 3;
 • intocmirea dosarului;
 • consultanta gratuita