Acte Firme Gorj

Eliberare duplicat acte

Firma ta in cel mai scurt timp

ELIBERARE DUPLICATE DUPA ACTELE PIERDUTE

Eliberarea duplicatelor privind certificatul de inregistrare sau certificatele constatatoare (care atesta inregistrarea declaratiilor pe proprie raspundere privind autorizarea functionarii), se face in cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestora.

 

Actele necesare pentru demararea procedurii privind eliberarea unor duplicate sunt:

  • act de identitate (C.I./B.I.) al administratorului – original si copie conform cu originalul
  • dovada publicării într-un ziar de largă circulaţie a anunţului pierderii/furtului/distrugerii actelor pentru care se solicit duplicat/e.